top of page
Science Courses

Qui Som i Què Fem?

Som una associació formada per famílies que lluitem per l'Educació i Llibertat dels nostres infants. Actualment ja fa anys que treballem com Plataforma Volem Jornada Contínua a Catalunya per aconseguir la lliure i democràtica elecció de l'horari escolar dels nostres infants per centres educatius.

Inici: Programas
Painting

Som Educació i Llibertat

Associació de Famílies

Educació i Llibertat, treballem per aconseguir una normativa justa per poder decidir la Jornada Continua per centres educatius a Catalunya, i amb tot allò relacionat amb la llibertat de les famílies en l'àmbit educatiu.

Junt amb Euskadi, som les dues úniques comunitats on no ens permeten decidir.

 

Inici: Inicio
Inici: Contacto
Painted Heart

Voluntaris / Voluntàries

A l'associació sempre es necessiten mans.

arrow&v

COMPROMÍS DE VOLUNTARIAT

 

PRIMER. El voluntari s’ofereix a realitzar, dins el marc i en favor de l’entitat sense afany de lucre Educació i Llibertat, que l’accepta, una prestació voluntària, lliure i altruista de serveis cívics i/o socials, sense cap mena de contraprestació econòmica, en benefici de tercers i per la millora de llur qualitat de vida, sense que aquesta actuació pugui perjudicar les obligacions principals o privades del voluntari.

SEGON. L'anomenada prestació s'executarà en el període que comprèn la data d'alta fins que es doni de baixa enviant un correu a l'e-mail info@educacioillibertat.org, dedicant-se exclusivament a les tasques indicades per la junta i definides a l'estatut de l'associació.

TERCER. Drets del voluntari respecte l’entitat:

 1.  Obtenir informació de l’entitat on col·labora, sobre el funcionament, les finalitats i les seves activitats, suport en el desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans per poder exercitar-la convenientment.

 2. Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat.

 3. Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb tot el respecte a la seva condició i les seves creences.

 4. Gaudir d’acreditació suficient com a voluntari davant de tercers i obtenir certificació de la seva participació en els programes. 

 5. Participar activament en l’elaboració, planificació, execució i avaluació dels programes i activitats on col·labori, amb el reconeixement social de la seva activitat.

 6. Ser coberts dels riscos derivats de l’activitat que du a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.

 7. Rescabalar-se, si ho vol, de les despeses que li pugui ocasionar l’activitat voluntària.

 8. Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú.

 

QUART. Deures del voluntari: 

 1. Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’organització.

 2. Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, donant suport de manera activa a la seva entitat i respectant les normes internes de funcionament.         

 3. Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles que siguin adoptades per l’entitat.

 4. Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació.

 5. Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com de l’entitat.

 6. En cas de renúncia, notificar-la amb antelació o continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.

 

CINQUÈ.  L’incompliment d’algun dels drets i obligacions de l’article anterior, podrà ser causa d’extinció del present document de compromís. 

En cas de desistiment per part del voluntari, aquest, tindrà la obligació de comunicar-ho amb la màxima anticipació que li sigui possible i, en qualsevol cas, es compromet a col·laborar en trobar un altre voluntari que es pugui encarregar de la tasca que ell realitzava. 

SISÉ.- De conformitat amb el que disposa el Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades i la Llei 3/2018, l'informem que les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la relació voluntària amb l’entitat.

El Voluntari autoritza de forma expressa el tractament d’aquestes dades, així com futures dades que pugui facilitar-nos per a la correcta gestió de l’activitat voluntària, incloses categories especials de dades. L’associació es compromet a tractar aquestes dades amb la màxima reserva i confidencialitat.

Les seves dades podran ésser també utilitzades per a l’enviament d’informacions relacionades amb les nostres activitats i serveis que puguin resultar del seu interès.

 

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió i limitació del tractament que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a ASSOCIACIO EDUCACIO I LLIBERTAT C/ General Prim, Núm 6_8 Planta Baixos,  1  08880 Cubelles (Barcelona)o bé per correu electrònic a info.educacioillibertat.org

CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

 

ASSOCIACIO EDUCACIO I LLIBERTAT és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

 

Finalitats i legitimació del tractament: mantenir una relació comercial (per interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR) i enviar comunicacions de productes o serveis (amb el consentiment de l’interessat, art. 6.1.a GDPR).

 

Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.

 

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

 

Drets que té l’Usuari:

· Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

· Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.

· Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

        

Dades de contacte per exercir els seus drets:

 

ASSOCIACIO EDUCACIO I LLIBERTAT C/ General Prim, Núm 6_8 Planta Baixos,  1  08880 Cubelles (Barcelona). E-mail: info.educacioillibertat.org

¡Gràcies!

Inici: Voluntarios
Untitled

Fest-te Soci, Sòcia

Fes-te Soci, Sòcia de número, ajudaràs amb les despeses de l'associació amb la teva contribució. Amb participació si vols, i dret a vot.
Quota anual 5 € aprox. (A especificar en primera reunió)
.

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Twitter

CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

D’acord amb l’obligació d'aplicació del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) i La Llei orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, volem informar-li:

Educació i Llibertat estem compromesos amb la Protecció de les seves dades personals i volem proporcionar-vos tota la informació perquè conegui els tractaments que realitzem de les vostres dades personals. També, us informem que, compromesos amb el compliment de la normativa vigent, apliquem les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, d'acord amb els possibles riscos que puguin existir per als drets de les persones.

El responsable del tractament de les vostres dades personals Educació i llibertat amb CIF:G-16930687 idomicili a C/ General Prim 6-8 Planta Baixos 1, 08880 Cubelles (Barcelona). 

Les vostres dades personals com a associat seran tractades per Educació i Llibertat de forma legítima, sobre la base de la relació contractual  que es fonamenta  en  la inscripció  (RGPD. Article  6.1.b)  amb  la  finalitat  lesqüestions pròpies de la condició de soci i l’enviament d’informació relativa a l’entitat i les activitats organitzades per la mateixa.

Així mateix us informem que les vostres dades es conservaran durant el manteniment del vincle amb l’entitat (la finalitat per a la qual es recullen) i després de la finalització de la relació, quan existeixi alguna obligació legal de conservació de dades.

Les dades personals, objecte de tractament són les següents:

Dades identificadores: Nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfons, e-mail. 

Dades bancàries (si cal).

 

Les seves dades no es comunicaran a tercers excepte para el compliment d'obligacions legals, a l'Agència Estatal d'Administració Tributària i a Bancs i Entitats financeres per al pagament de les tarifes acordades.

 

En cas d'estar interessat a exercir els drets que li reconeix la normativa de protecció de dades, té reconeguts els drets d'accés a les dades objecte de tractament per l'associació, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides, oposició i a la portabilitat de les dades. Els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

 

Aquests drets poden exercir-se enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic:info@educacioillibertat.org

 

Així mateix, en cas de considerar vulnerats els seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades (www.aepd.es).

Dades de contacte per exercir els seus drets:

ASSOCIACIO EDUCACIO I LLIBERTAT C/ General Prim, Núm 6_8 Planta Baixos,  1  08880 Cubelles (Barcelona). E-mail: info.educacioillibertat.org

¡Gràcies!

No hi ha cap esdeveniment proper de moment
Inici: Concentracions per exigir els nostres drets
bottom of page